• Платформа за дистрибуција на реклами со напредно таргетирање
• Следење на рекламни кампањи во реално време
• Експертски извештаи за реализираните кампањи
• Следење на ефективност преку импресии и кликови


• Платформа за пресклипинг
• Следење на повеќе од 230 медиуми во Македонија
• Повеќе видови експертски извештаи
• Автоматско праќање е-извештаи до клиентите