МЕДИУМИ

Clip Media Group e најголема медиумска групација во Македонија. Во нејзиниот состав има една новинска агенција, седум медиуми, е-библиотека, агрегатор на вести и неколку мобилни апликации.


 

mAd

mAd е македонска платформа за веб огласување што нуди прецизно и напредно таргетирање на локалната публика преку следење на најновите светски стандарди и трендови.


АЛАТКИ

Clip Media Group има развиено алатки наменети за маркетинг и ПР агенции, агенции за испитување на јавното мислење, како и за големите огласувачи.